Rosenmetoden

Grundare till Rosenmetoden är Marion Rosen. Marion föddes 1914 i Tyskland och dog 2012 i USA nästan 98 år gammal.

Under 1930 talet fick Marion kontakt med psykoterapeuter som arbetade med massage, andnings- och avslappningsmetoder.
På grund av sin judiska bakgrund blev Marion tvungen att lämna Tyskland. Hon reste till Sverige för att skaffa visum till USA. Under tiden utbildade hon sig till sjukgymnast. Vid 24 års ålder flyttade hon till Berkeley USA och slutförde där sin sjukgymnastutbildning.
I sitt arbete som sjukgymnast märkte Marion Rosen att de patienter som talade om händelser i sina liv, tillfrisknade snabbast.
Utifrån detta utvecklades Rosenmetoden. Marion fortsatte att utveckla metoden och att vara aktiv Rosenterapeut.
Hon fortsatte hålla kurser fram tills hon avled 2012.
1982 hade Marion sin första kurs i Stockholm på Axelsons gymnastiska institut. Hon har därefter kommit till Sverige med jämna mellanrum för att hålla kurser och föredrag. Sista gången hon var i Stockholm var 2009.
 
 

"Den här metoden handlar om förändring - från den person du tror att du är – till
den person du verkligen är."
Marion Rosen

"Alla saker/händelser vi bär omkring på, inuti oss själva, hindrar oss faktiskt och skapar
en barriär mot att leva. De är som börder."
Marion Rosen

http://www.youtube.com/watch?v=MJ2WcDhn7iM