Vad är Rosenmetoden?

 

Rosenmetoden är en mjuk och kraftfull metod som berör på djupet. Metoden når till de långvariga muskelspänningarna.
Dessa muskelspänningar påverkar oss fysiskt, mentalt och känslomässigt.

När du kommer på en behandling får du ligga på en massagebänk. Först på magen, efter en stund vänder du till ryggen. Terapeuten känner först igenom kroppen går sedan tillbaka där kroppen är spänd och möter musklerna med en lätt beröring. Ibland säger terapeuten några ord för att påminna kroppen att den är spänd. Efter behandlingen får du ligga kvar på bänken en stund.

"Spänningar i kroppen är den historia du inte kunde berätta"
Marion Rosen

När du börjar känna din kropp kan du hämta stöd och trygghet i dig själv, för när kroppen befrias från stress och spänningar öppnas nya vägar för utveckling. Rosenmetoden är en möjlighet till att öka välmåendet i vardagen.

Rosenmetoden är bra för dig som:

  • Har fysisk smärta eller hållningsproblem.
  • Har sömn problem
  • Känner dig trött och stressad
  • Koncentrationsproblem
  • Svårt att slappna av i en stressig vardag
  • Är utbränd
Forskning visar att Rosenmetoden kan ge ökad psykisk hälsa, förbättrar fysisk hälsa, stöd i personlig utveckling och ökar medvetenhet om sambandet mellan kropp, känsla och tanke.
 
Marie Alm
Certifierad Rosenterapeut

 

http://www.youtube.com/watch?v=b4m9YA2-pwM